cross examine

  1. Verb sorguya çekmek
  2. Verb sıkıştırmak
  3. bir tarafın ikame ettiği tanığın diğer tarafça sorguya çekilmesi
  4. aleyhteki tanığa soru sorma
sorguya çekmek, (bir sözün/demecin) doğruluğunu inceden inceye araştırmak. Transitive Verb
istintak etmek, (muhakeme esnasında) karşı taraf tanığının ifadesini çürütmek için sorgular sormak, sıkıştırmak,
ahret suali sormak.
Transitive Verb, Law