crowd into

  1. Verb doluşmak
doluşmak Verb
kalabalık/kütle halinde girmek, doluşmak.
kalabalığa karışmak Verb