cry baby

  1. sulu gözlü
  2. olur olmaz şeye ağlayan kişi
sulu gözlü: en ufak sebeple ağlayan kimse. Noun
mızmız, herşeyden şikâyet eden kimse. Noun