cry out

  1. Verb bağırmak
  2. Verb çağırmak
  3. Verb yakınmak
  4. Verb haykırmak
bir şeyden yüksek sesle şikâyet etmek Verb
bir şeyi şiddetle istemek Verb
hüngür hüngür ağlamak, gözlerinden kanlı yaşlar akıtmak, teselli bulamamak, ıstırap ve kederden sürekli
ağlamak.
When her little baby died, the poor lady cried her eyes out.
doyasıya/ hüngür hüngür ağlamak.