cultivate

 1. Transitive Verb tarım yapmak, tarlayı vb. sürüp ekmek, zer'etmek.
  to cultivate garden.
 2. Transitive Verb çapalamak, çapa ile toprağı yumuşatmak.
  to cultivate soil.
 3. Transitive Verb tarım ürünlerini geliştirmek/islâh etmek.
 4. Transitive Verb üretmek, yetiştirmek.
  to cultivate crops.
 5. Transitive Verb terbiye etmek, geliştirmek, oluşturmak.
  to cultivate a love of art. to cultivate one's mind.
 6. Transitive Verb beslemek, bakmak.
 7. Transitive Verb (kendini (sanata/bilime vb.) adamak, hasretmek.
 8. Transitive Verb (başka bir kimseyi) kendine bağlamaya çalışmak, sevgi/ilgi/arkadaşlık yaratmaya/kazanmaya uğraşmak.
  cultivate
  a friendship: dostluk kazanmaya çalışmak.
  Politicians cultivate the electorate.
 9. Transitive Verb tanışıklık/samimiyet tesisine uğraşmak.
işlemek Verb
imaj yaratmak Verb
bir imaj yaratmak Verb
kibar davranmaya titizlik göstermek Verb
birinin dostluğunu kazanmaya çalışmak Verb
toprağı ekmek Verb