1. Geçişli Fiil tarım yapmak, tarlayı vb. sürüp ekmek, zer'etmek.
  to cultivate garden.
 2. Geçişli Fiil çapalamak, çapa ile toprağı yumuşatmak.
  to cultivate soil.
 3. Geçişli Fiil tarım ürünlerini geliştirmek/islâh etmek.
 4. Geçişli Fiil üretmek, yetiştirmek.
  to cultivate crops.
 5. Geçişli Fiil terbiye etmek, geliştirmek, oluşturmak.
  to cultivate a love of art. to cultivate one's mind.
 6. Geçişli Fiil beslemek, bakmak.
 7. Geçişli Fiil (kendini (sanata/bilime vb.) adamak, hasretmek.
 8. Geçişli Fiil (başka bir kimseyi) kendine bağlamaya çalışmak, sevgi/ilgi/arkadaşlık yaratmaya/kazanmaya uğraşmak.
  cultivate
  a friendship: dostluk kazanmaya çalışmak.
  Politicians cultivate the electorate.
 9. Geçişli Fiil tanışıklık/samimiyet tesisine uğraşmak.
işlemek Fiil
imaj yaratmak Fiil
bir imaj yaratmak Fiil
kibar davranmaya titizlik göstermek Fiil
birinin dostluğunu kazanmaya çalışmak Fiil
toprağı ekmek Fiil