current events

  1. Noun günün olayları
  2. Noun güncel olaylar
gündemi takip etmek Verb
günlük olayları izlemek Verb
güncel olayların resimleri Noun
güncel olayların resmileri Noun