current income

  1. cari gelir
  2. mali yıl içinde elde edilen gelir