cushion losses

  1. Verb zararların hızını kesmek