cushion

 1. Noun, Textile Industry yastık
 2. yastık.
 3. minder.
  He knelt on a cushion to pray.
 4. yumuşak tampon, darbe hızını kesen şey.
  Hovercrafts ride on a cushion of air.
 5. yastığa benzer şey.
 6. bilârdo masasının lâstikli iç kenarı.
 7. yastıklamak, yastık/minder koymak/dayamak.
  cushioned: yastıklı.
  a cushioned seat.
 8. (piston vb.'nin) darbe hızını azaltmak, tamponlamak, (sıkıştırılmış buharla vb.) hızını yavaşlatmak/azaltmak.
 9. yastık/tampon teşkil etmek.
 10. etkisini hafifletmek/azaltmak/gidermek.
  A cut in income tax would cushion the blow of sharp price increases.
air chamber ile ayni anlama gelir. hava yastığı/amortisörü: bir hidrolik sistemde elâstikiyeti
ile sıvı akışını ve basıncını düzenleyen hava kompartmanı.
şişirme yastık. Noun
air bag Noun
hava yastığı Noun, Textile Industry
elektrikli sıcak yastık
koltuk minderi Noun, Transport
divan yastığı
ateşli konuşmak Verb
şikâyetlerin hızını kesmek Verb
dalgalanmaların hızını kesmek Verb
enflasyon etkenlerinin hızını kesmek Verb
zararların hızını kesmek Verb
hava yastığı
hava ile şişirilmiş yastıklı taşıt aracı
(ski) vadiye inerkenki hızı kesmek Verb
kalın etli dolu lastik
tam şişirilmemiş lastik
esner yastık
az tazyikli lastik
ek işletme sermayesi
hava amortisörlü araç