1. İsim, Tekstil Sanayii yastık
 2. yastık.
 3. minder.
  He knelt on a cushion to pray.
 4. yumuşak tampon, darbe hızını kesen şey.
  Hovercrafts ride on a cushion of air.
 5. yastığa benzer şey.
 6. bilârdo masasının lâstikli iç kenarı.
 7. yastıklamak, yastık/minder koymak/dayamak.
  cushioned: yastıklı.
  a cushioned seat.
 8. (piston vb.'nin) darbe hızını azaltmak, tamponlamak, (sıkıştırılmış buharla vb.) hızını yavaşlatmak/azaltmak.
 9. yastık/tampon teşkil etmek.
 10. etkisini hafifletmek/azaltmak/gidermek.
  A cut in income tax would cushion the blow of sharp price increases.
air chamber ile ayni anlama gelir. hava yastığı/amortisörü: bir hidrolik sistemde elâstikiyeti
ile sıvı akışını ve basıncını düzenleyen hava kompartmanı.
şişirme yastık. İsim
air bag İsim
hava yastığı İsim, Tekstil Sanayii
elektrikli sıcak yastık
koltuk minderi İsim, Ulaşım
divan yastığı
ateşli konuşmak Fiil
şikâyetlerin hızını kesmek Fiil
dalgalanmaların hızını kesmek Fiil
enflasyon etkenlerinin hızını kesmek Fiil
zararların hızını kesmek Fiil
hava yastığı
hava ile şişirilmiş yastıklı taşıt aracı
(ski) vadiye inerkenki hızı kesmek Fiil
kalın etli dolu lastik
tam şişirilmemiş lastik
esner yastık
az tazyikli lastik
ek işletme sermayesi
hava amortisörlü araç