cut off one's correspondence with sb

  1. Verb biriyle yazışmayı kesmek