cut- off

  1. reasürans sözleşmesinde reasürörün rizikolarla ilgili sorumluluğunun bittiği tarih
(a) yolunu kesmek, önüne çıkmak, önlemek, (b) sözünü kesmek, (c) ânide durdurmak, faaliyetine son vermek,
(d) (mirasından) mahrum etmek, vasiyetnameden çıkarmak, (e) ayırmak, ilgisini kesmek.
After graduation she was cut off from her college friends.
to be cut off in the prime of life: genç yaşta ölmek.
mania
ökçe
sürgü
toplumdan ayrı düşmek Verb
telefonla konuşurken bağlantı kesilmek Verb
telefonla görüşürken bağlantı kesilmek Verb
telefonla konuşurken hat kesilmek Verb
yolunu kesmek Verb, Transport
kestirmeden gitmek Verb
örnek kesmek Verb
bir örnek kesip çıkarmak Verb
yolunu kesmek üniversite öğrencisi oğlunun evden aldığı aylık harçlığını kesmek Verb
toptan bir metre kumaş kesmek Verb
kestirmeden gitmek, (çimenlik vb.'nin) etrafını dolaşmaksızın üzerinden yürümek.
bir yolculuğa ya da olaya katılabilmesi için rezervasyonu yaptıranın ödemesi gereken depozitonun son günü
bir tartışmayı kesmek Verb
müzakerelere son vermek Verb
biriyle yazışmayı kesmek Verb
gâvura kızıp oruç bozmak, öfke ile kalkıp zararla oturmak, keskin sirkenin zararı küpüne dokunmak, bindiği dalı kesmek.
öfke ile kalkıp zararla oturmak, başına dert açmak, gâvura kızıp oruç bozmak, keskin sirkenin zararı küpüne dokunmak.
su ve elektrik hizmetlerini kesmek Verb
erzak ikmalini kesmek Verb
birinin ihtiyaç maddelerinin tedarikini kesmek Verb
birini mirastan mahrum etmek Verb
birini mirastan beş kuruş vermeden mahrum etmek Verb
gazı kesmek Verb
mal ikmalini kesmek Verb
iaşeyi kesmek Verb
tartışmayı kesmek Verb
düşmanın geri çekilmesini kesmek Verb
ırsi intikali kaldırmak Verb
gazı kesmek Verb
müzakereleri kesmek Verb
benzini kısmak Verb
suyu ana musluktan kesmek Verb
suyu ana musluktan kesmek Verb
birini mirastan tamamıyla yoksun bırakmak Verb
kes(il)me, sona er(dir)me. Noun
kesilen şey. Noun
kes(il)me/sona er(dir)me noktası/zamanı/safhası. Noun
kestirme yol/geçit. Noun
nehir sularının açtığı ikinci yatak/kanal. Noun
kesinti: buhar makinesi pistonuna giden buharın kesilmesi. Noun, Machines
kesim.
cutoff frequency: kesim frekansı. Noun, Electronics