dance in attendance upon sb

  1. Verb birinin etrafında dört dönmek