date back

  1. Verb daha eski bir tarih koymak
'ye uzanmak Verb
ta … tarihinde (yapılmış/kurulmuş vb.) olmak, yaşı ta … tarihine inmek/gitmek.
This mosque dates back
to 1574: Bu cami ta 1574'te yapılmıştır.
ödemelerin geçmiş bir tarihten başlamasını sağlamak Verb
bir belgeye eski tarih atmak Verb