dawdle over one's work

  1. Verb işini ağırdan almak