dead law

  1. geçerliğini yitirmiş kanun
dava edilemeyecek borçlar