dead spat

  1. (perakende dükkânı
  2. işlek olmayan yer