deal at length about

  1. Verb bir şeyi uzun uzun müzakere etmek