dear

 1. Adjective sevgili, aziz.
  dearest: en sevgili.
  He is my dearest friend.
 2. Adjective (mektup vb. de) sayın, muhterem.
  dear Sir: Sayın Bay.
 3. Adjective değerli, kıymetli.
  our dearest possessions. Life is very dear to him. He holds life (very) dear.
 4. Adjective samimî, yürekten, en çok istenen/arzulanan.
  one's dearest wish.
 5. Adjective pahalı.
  This car is very dear: I can't afford it.
  to get dear: pahalılaşmak.
 6. Adjective aşırı, pek fazla, fahiş.
  a dear price to pay for one's independence.
 7. Adjective ender, nadir, az bulunur, elde edilmesi güç.
 8. Adjective asil, soylu, kibar.
 9. Noun sevgili, mahbub(e), maşuk(a).
  my dear: sevgilim.
 10. Noun sevimli/canayakın/nazik/lûtufkâr/âlicenap (kimse).
  be a dear: lütfet.
 11. Adverb sevgi ile, samimî olarak, kalpten, büyük bir sevgi ile/aşkla/muhabbetle.
 12. Adverb pek pahalı, pahalıya.
  cost someone dear: pahalıya mal olmak.
 13. Exclamation vah, vay, aman, Allahım, hay Allah: hayret, üzüntü, teessüf, acıma vb. ifade eden ünlem.
 14. Adjective çetin, zor, amansız, ağır, vahim, ciddî, ezici.
  His dearest enemies: En amansız/çetin düşmanları.
itibarına leke sürülmekten korkmak Verb
pahalılaşmak Verb
pahalıya mal olmak Verb
bir kimseyi baştacı etmek, aziz tutmak.
cicim
pahalı satmak Verb
pahalı satın alınmış
can dostu
ayrılma mektubu: bir erkeğe karısından/nişanlısından/sevgilisinden gelen ve boşanma/ayrılma niyetini/kararını bildiren mektup Noun
Aman Allahım! Allah Allah! Vah vah! Aman deme (Allahaşkına)! Yarabbi! Sahi mi!
“Mr. S is ill again.”
“dear me! I'm sorry to hear that.”
pahalı para
(sıkı para) kredi almanın güç ve kredi faizlerinin yüksek olduğu para politikası Noun
Aman Allahım! Allah Allah! Vah vah! Aman deme (Allahaşkına)! Yarabbi! Sahi mi!
“Mr. S is ill again.”
“dear me! I'm sorry to hear that.”
canı/hayatı pahasına, canını dişine takarak, tatlı canı için, bütün gücü/kuvveti ile.
pahalılaşmak Verb
Vah vah, yazık! Hay Allah!.
Oh dear, I lost my pen: Hay Allah, kalemimi kaybettim.
can havliyle/var kuvvetiyle koşmak.