decide ex aequo et bono

  1. Verb, Law mevzuat ve içtihada bakmaksızın, hakkaniyeti esas alarak karar vermek