decide whether a document is admissible as evidence

  1. Verb bir belgenin delil olarak kabul edilip edilmeyeceğine karar vermek