declare someone legally dead

  1. Verb birini kanunen ölü ilan etmek