deforest

  1. Transitive Verb ormansızlaştırmak, ormandan mahrum etmek, ormanın bütün ağaçlarını kesmek, ormanı yoketmek/ortadan kaldırmak.

    deforestation: ormansızlaştırma.
    deforester: ormanı yok eden kimse.