degree of consanquinity

  1. kan hısımlığı derecesi