demand elasticity

  1. talep esnekliği
fiyat talep esnekliği
bir ürünün fiyatı ve bunun sonucu yaratılacak talep hacmi arasındaki ilişki
fiyat-talep esnekliği
bir malın fiyatı arttığında
talebin çapraz esnekliği
karşı talep esnekliği
başka mallara olan talebin artması
talebin karşılıklı esnekliği
talep esnekliği (bir mala olan talebin fiyattaki değişmelere karşı duyarlık derecesi
talep esnekliği Noun, Competition Law
talebin gelir esnekliği
talebin fiyat esnekliği