dependent condition

  1. bağımlı durum
  2. bakıma muhtaç halde olma