despondence

  1. Noun umutsuzluk, yeis, bedbinlik, üzüntü, keder, hüzün.