develop sb's powers

  1. Verb birinin güçlerini geliştirmek