direct business

  1. direkt iş (aracı olmaksızın doğrudan bir sigortacıya verilen iş