direct contempt

  1. mahkeme önünde işlenen
  2. mahkemeyi tahkir eden veya mahkeme emirlerine itaatsizlik teşkil eden fiiller
  3. mahkemeyi tahkir veya mahkeme emirlerine itaatsizlik teşkil eden fiiller