direct obligation

  1. doğrudan doğruya yükümlülük