direct the aerial towards a station

  1. Verb anteni yayın istasyonuna yöneltmek