direct-grant school

  1. (Br) devletçe tanınan özel okul
  2. devletçe tanınan özel okul
yerel idare tarafından değil de hükümetçe kurulmuş okul