director general

  1. genel müdür
  2. umum müdür
(Br) Kartel Bürosu Başkanı
Emniyet Genel Müdürü Proper Name, Public Administration
başmüdür
Vakıflar Genel Müdürü Proper Name, Public Administration
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Proper Name, Public Administration
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Proper Name, Public Administration