disappear

  1. Intransitive Verb gözden/ortalıktan kaybolmak, sırra kadem basmak, kaybolmak.
    The sun disappeared behind the clouds.
    He disappeared from our sight.
  2. Intransitive Verb (tedricen) yokolmak/tükenmek, zail olmak, soyu/nesli tükenmek.
gözaltında kayıp Noun, Politics-Intl. Relations
gidermek Verb
görünmez olmak Verb
batmak Verb
tedavülden kalkmak Verb
kaybolmak Verb
gözden kaybolmak Verb
sırrolmak Verb