disclosure

  1. Noun, Law ifşa
  2. Noun açıklama, ifşa etme, açığa vurma, söyleme, gizliliğin bozulması.
  3. Noun ifşa(at), açıklama, açıklanan/açığa vurulan şey/haber.
(Br) bir müşteri hesabı konusunda istihbarat vukuunda bilgi verme görevi
bankaların bilgi verme yükümlülüğü
gizli dinlenen bir konuşmanın açığa vurulması
açıklamada bulunma zorunluğu
kanunen açıklama zorunluğu
yanlış açıklama Noun, Law
bilgi ifşası Noun
ifşaatta bulunmak Verb
zorunlu açıklama
özel durum açıklaması Noun
(US) yeminli mal beyanı
yeminli mal beyanı
yeminli ifade
basın ifşaatı
bir casusun ifşası Noun
istisna listesi Noun, Law
bir sahtekârlığın ortaya çıkarılması
bir sırrın ifşası Noun
göreve ilişkin sırrın açıklanması Noun, Law
bir casusun ifşası Noun
gizli bilgilerin yayılması Noun, Law
gizli bilgiyi açıklama
bilgilendirme politikası Noun