1. İsim, Hukuk ifşa
  2. İsim açıklama, ifşa etme, açığa vurma, söyleme, gizliliğin bozulması.
  3. İsim ifşa(at), açıklama, açıklanan/açığa vurulan şey/haber.
(Br) bir müşteri hesabı konusunda istihbarat vukuunda bilgi verme görevi
bankaların bilgi verme yükümlülüğü
gizli dinlenen bir konuşmanın açığa vurulması
açıklamada bulunma zorunluğu
kanunen açıklama zorunluğu
yanlış açıklama İsim, Hukuk
bilgi ifşası İsim
ifşaatta bulunmak Fiil
zorunlu açıklama
özel durum açıklaması İsim
(US) yeminli mal beyanı
yeminli mal beyanı
yeminli ifade
basın ifşaatı
bir casusun ifşası İsim
istisna listesi İsim, Hukuk
bir sahtekârlığın ortaya çıkarılması
bir sırrın ifşası İsim
göreve ilişkin sırrın açıklanması İsim, Hukuk
bir casusun ifşası İsim
gizli bilgilerin yayılması İsim, Hukuk
gizli bilgiyi açıklama
bilgilendirme politikası İsim