discount register

  1. bir bankanın verilen krediler
  2. alınan ödemeler ve faiz gibi bütün muamelelerin kaydedildiği giriş kaydı defteri