discover the loss of a document

  1. Verb bir evrakın kaybolduğunu fark etmek