discuss something on its merit

  1. Verb bir konu üzerinde değerine göre karar vermek