discussion

  1. Noun görüşme, müzakere, bahis (konusu etme).
    the subject under discussion: üzerinde görüşülen/bahis
    konusu olan mesele.
    have/hold a discussion about/as to our future plans.
  2. Noun irdeleme, tartışma, münakaşa.
    settle the matter with as little discussion as possible.
şartlar karşılıklı tartışma konusudur
hararetli bir münakaşa
kesin bir sonuca yönelik olmayan
kuramsal düzeyde tartışma
uzun müzakerelerden sonra
ateşli müzakere
bir tartışma boyunca birini desteklemek Verb
tartışma nedeni
henüz müzakere edilmekte olmak Verb
bir tartışmanın konusu olmak Verb
müzakere edilmek üzere olmak Verb
kefilin önce asıl borçlunun mallarına başvurulmasını isteme hakkı
bir konuyu tartışmak Verb
birini bir tartışmaya dâhil etmek Verb
birini bir tartışmaya çekmek Verb
birini bir tartışmaya katmak Verb
bütçe gorüşmeleri Noun
bütçe görüşmeleri Noun
bir tartışmayı durdurmak Verb
müzakereyi kapatmak Verb
her türlü tartışmaya set çekmek Verb
müzakere edilmek
tartışmaya konu olmak Verb
tartışılmak Verb
tartışmaya açılmak Verb
bitip tükenmek bilmeyen tartışmalar Noun
biriyle tartışmaya girişmek Verb
tartışmayı canlandırmak Verb
tartışmaya girmek Verb
yüz yüze görüşme
yüzyüze görüşme
grup tartışması
tarafsız müzakere
müzakereye katılmak Verb
tartışmayı sürdürmek Verb
tartışmalı konferans
hararetli müzakere
uzun süren müzakere
tartışma konusu
kapalı üstü geçmek Verb
müzakereyi açmak Verb
müzakere açmak Verb
bir tartışmayı başlatmak Verb
açık müzakere
tartışmaya açık Adjective
açış konuşması
panel ile ayni anlama gelir. açık oturum.
açık oturum Noun
bir tartışmaya katılmak Verb
müzakereye katılmak Verb
bir müzakereye katılmak Verb
bir konuya yeniden dönmek Verb
tutum tartışması
ihzari müzakere
başlangıç müzakeresi
müzakere edilecek konular Noun
konuşma konusu sağlamak Verb
tartışma konusu açmak Verb
tartışılacak konu getirmek Verb
bir tartışmayı yeniden başlatmak Verb
müzakere süresini kısaltmak Verb
müzakerenin amaçlarını belirlemek Verb
boşuna tartışma
bir tartışmayı özetlemek Verb
bir müzakereye katılmak Verb
(ilan) şartlar karşılıklı tartışma konusudur
üç taraflı ticari müzakere
müzakere zamanı
müzakere halinde
bir tartışmanın yersizliği
müzakere grubu
sohbet grubu Noun
müzakere programı
müzakere programı
müzakere sahnesi
müzakereyi kapatmak Verb
müzakereyi sona erdirmek Verb
müzakerenin kapandığını bildirmek Verb