1. İsim görüşme, müzakere, bahis (konusu etme).
    the subject under discussion: üzerinde görüşülen/bahis
    konusu olan mesele.
    have/hold a discussion about/as to our future plans.
  2. İsim irdeleme, tartışma, münakaşa.
    settle the matter with as little discussion as possible.
şartlar karşılıklı tartışma konusudur
hararetli bir münakaşa
kesin bir sonuca yönelik olmayan
kuramsal düzeyde tartışma
uzun müzakerelerden sonra
ateşli müzakere
bir tartışma boyunca birini desteklemek Fiil
tartışma nedeni
henüz müzakere edilmekte olmak Fiil
bir tartışmanın konusu olmak Fiil
müzakere edilmek üzere olmak Fiil
kefilin önce asıl borçlunun mallarına başvurulmasını isteme hakkı
bir konuyu tartışmak Fiil
birini bir tartışmaya dâhil etmek Fiil
birini bir tartışmaya çekmek Fiil
birini bir tartışmaya katmak Fiil
bütçe gorüşmeleri İsim
bütçe görüşmeleri İsim
bir tartışmayı durdurmak Fiil
müzakereyi kapatmak Fiil
her türlü tartışmaya set çekmek Fiil
müzakere edilmek
tartışmaya konu olmak Fiil
tartışılmak Fiil
tartışmaya açılmak Fiil
bitip tükenmek bilmeyen tartışmalar İsim
biriyle tartışmaya girişmek Fiil
tartışmayı canlandırmak Fiil
tartışmaya girmek Fiil
yüz yüze görüşme
yüzyüze görüşme
grup tartışması
tarafsız müzakere
müzakereye katılmak Fiil
tartışmayı sürdürmek Fiil
tartışmalı konferans
hararetli müzakere
uzun süren müzakere
tartışma konusu
kapalı üstü geçmek Fiil
müzakereyi açmak Fiil
müzakere açmak Fiil
bir tartışmayı başlatmak Fiil
açık müzakere
tartışmaya açık Sıfat
açış konuşması
panel ile ayni anlama gelir. açık oturum.
açık oturum İsim
bir tartışmaya katılmak Fiil
müzakereye katılmak Fiil
bir müzakereye katılmak Fiil
bir konuya yeniden dönmek Fiil
tutum tartışması
ihzari müzakere
başlangıç müzakeresi
müzakere edilecek konular İsim
konuşma konusu sağlamak Fiil
tartışma konusu açmak Fiil
tartışılacak konu getirmek Fiil
bir tartışmayı yeniden başlatmak Fiil
müzakere süresini kısaltmak Fiil
müzakerenin amaçlarını belirlemek Fiil
boşuna tartışma
bir tartışmayı özetlemek Fiil
bir müzakereye katılmak Fiil
(ilan) şartlar karşılıklı tartışma konusudur
üç taraflı ticari müzakere
müzakere zamanı
müzakere halinde
bir tartışmanın yersizliği
müzakere grubu
sohbet grubu İsim
müzakere programı
müzakere programı
müzakere sahnesi
müzakereyi kapatmak Fiil
müzakereyi sona erdirmek Fiil
müzakerenin kapandığını bildirmek Fiil