disgustful

  1. Adjective tiksindirici, iğrenç, menfur, can sıkıcı, bıktırıcı, bezdirici, usanç verici.