dish washer

  1. Noun bulaşık makinası
bulaşıkçı, bulaşık yıkayan kimse. Noun
bulaşık (yıkama) makinesi. Noun