dish washer

bulaşıkçı, bulaşık yıkayan kimse. İsim
bulaşık (yıkama) makinesi. İsim