displacement curve

  1. değişik su çekimleri deplasmanı
yük-deplasman eğrisi Noun, Construction