dispose of one's time

  1. Verb zamanını dilediği gibi kullanmak
  2. Verb vaktini dilediği gibi harcamak
  3. Verb vakit ktiinıdilediği gibi harcamak