dispose of sb's fate

  1. Verb birinin kaderine hükmetmek