distinguish between cases apparently similar

  1. Verb benzer görünen davaları birbirinden tefrik etmek